Záruka


NÁŠ SLIB

Záměrně jsme navrhli naše vysoce kvalitní výrobky tak, aby rostly jak s vašim dítětem, tak i s celou rodinou. Z tohoto důvodu naše záruka začíná běžet dnem nákupu.

Specifikace

Pokud z nějakého důvodu náš výrobek vykazuje vadu materiálu nebo zpracování v záruční lhůtě, prosíme kontaktujte nás. Chcete-li uplatnit nárok v rámci záruční doby, mějte po ruce doklad o koupi, číslo modelu a sériové číslo. Pokud se taková vada objevila během záruční doby, dle fyzického posouzení výrobek opravíme nebo vyměníme.

Vezměte prosím na vědomí, že tato záruka platí pouze pro zboží vrácené v původní zemi nákupu.

Naše záruka se nevztahuje na:

  • Běžné opotřebení, které by se projevilo díky nadměrnému zatížení zboží v průběhu jeho životního cyklu jako např. přirozené blednutí barev či poškození materiálů.
  • Nesprávné nebo nevhodné používání výrobku včetně nedodržování instrukcí v uživatelském manuálu ohledně péče, údržby, skladování a čištění.
  • Nehody a nedbalost včetně případů použití nevhodných dílů nebo porušení zboží přepravou
  • Opravy prováděné třetí stranou

Podrobnosti k délce záruky

Naše výrobky

Na všechny naše výrobky se vztahuje 2-letá záruka počínající dnem nákupu.

Accessories

Our accessories are covered by a 1-year warranty, starting from the day they were purchased.