Termeni și condiții


Bun venit la Nunababy.com! Înainte de accesa sau de a utiliza orice parte a acestui site web, Nuna vă roagă să citiți cu atenție următorii termeni. Acești termeni acoperă condițiile în care Nuna vă oferă acces la acest site web și la serviciile furnizate pe acesta.

Nuna își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment, iar prin utilizarea acestui site web sunteți de acord să respectați termenii actuali și orice modificări viitoare ale acestora.

Politica de confidențialitate

Detaliile cu privire la modul în care Nuna utilizează și protejează informațiile furnizate către Nuna pe acest site web pot fi vizualizate pe pagina cu politica de confidențialitate a companiei Nuna aici.

Modificări de prețuri și/sau de descrieri

Toate imaginile și descrierile de pe acest site web sunt supuse modificării.

Erori pe site-ul web al companiei Nuna

Prețurile și disponibilitatea produselor sunt supuse modificării fără notificare. Erorile vor fi corectate acolo unde și atunci când sunt descoperite. Nuna își rezervă dreptul de a revoca orice ofertă declarată, de a anula comenzi și de a corecta orice erori, inadvertențe sau omisiuni din orice ofertă declarată sau preț, inclusiv după plasarea unei comenzi și indiferent dacă respectiva comandă a fost confirmată și plata dvs. a fost procesată.

Conținut utilizator

Prin partajarea fotografiilor prin oricare dintre următoarele modalități:

  • Instagram, Twitter, Facebook și Pinterest cu hashtag-ul #myNuna
  • Încărcare directă de fotografii pe Nunababy.com
  • Ca răspuns la solicitarea Nuna cu privire la drepturile asupra fotografiilor cu hashtag-ul #myNunafam

Sunteți de acord cu următoarele:

Că dețineți de drept întregul conținut și toate informațiile pe care le postați sau le partajați utilizând acest site web (numit mai sus „Conținut utilizator”, inclusiv, dar fără limitare la fotografii, clipuri video, e-mailuri și comentarii).

Sunteți de acord să acordați Nuna permisiunea, licența de a reproduce, de a afișa, de a executa, de a distribui și de a utiliza în alt mod Conținutul dvs. utilizator în legătură cu Nunababy.com, Site-urile Nuna de rețele sociale și alte scopuri de marketing ale companiei Nuna, inclusiv, dar fără limitare la materiale tipărite, comunicări pe e-mail, comunicări cu clienții și consumatorii, materiale pentru magazine și alte materiale de marketing.

Nuna poate afișa reclame în legătură cu Conținutul dvs. utilizator sau pe pagini unde dvs. sau alte persoane puteți/pot vizualiza Conținutul dvs. utilizator și Nuna poate utiliza Conținutul dvs. utilizator pentru a face reclamă și a promova Nuna și/sau Nunababy.com. Licența acordată companiei Nuna pentru Conținutul dvs. utilizator este neexclusivă, ceea ce înseamnă că puteți utiliza Conținutul utilizator în propriile dvs. scopuri sau puteți lăsa alte persoane să utilizeze Conținutul dvs. utilizator în propriile scopuri.

Licența acordată Nuna pentru Conținutul dvs. utilizator este plătită integrală și liberă de redevențe, ceea ce înseamnă că Nuna nu vă datorează nimic altceva în legătură cu utilizarea de către Nuna a Conținutului dvs. utilizator. Nuna își poate exercita drepturile oriunde în lume. În cele din urmă, licența acordată companiei Nuna este perpetuă.

Dvs. declarați că:

Dețineți toate drepturile asupra Conținutului dvs. utilizator sau că aveți dreptul să acordați companiei Nuna drepturile descrise mai sus; ați plătit și veți plăti integral orice comisioane sau alte plăți care pot avea legătură cu utilizarea Conținutului dvs. utilizator; și Conținutul dvs. utilizator nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate sau alte drepturi legale ale oricărei terțe părți.

Aveți responsabilitatea de a menține securitatea Conținutului dvs. utilizator și a acestui site web, pentru toate activitățile care au loc sau acțiunile întreprinse în baza Conținutului dvs. utilizator sau în legătură cu acest site web.

Nuna poate refuza să accepte sau să transmită Conținutul utilizator din orice motiv și poate, de asemenea, să elimine Conținutul utilizator de pe site, din orice motiv.

 

Reziliere

Nuna poate rezilia accesul dvs. la acest site web, în întregime sau parțial, în orice moment, cu sau fără motiv, cu sau fără notificare, cu efect imediat. Dacă doriți să vă reziliați contul, puteți, pur și simplu, să nu mai utilizați acest site web. Vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate pentru orice întrebări referitoare la informațiile dvs. personale după reziliere.

Drepturi de proprietate

Sunteți de acord că întregul conținut și toate materialele puse la dispoziție de Nuna pe acest site web sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale, mărci de servicii, brevete, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate și legi. Cu excepția celor autorizate în mod expres de către Nuna în scris, sunteți de acord să nu vindeți, să nu licențiați, să nu închiriați, să nu modificați, să nu distribuiți, să nu copiați, să nu reproduceți, să nu transmiteți, să nu afișați public, să nu executați public, să nu publicați, să nu adaptați, să nu editați și să nu creați lucrări derivate din astfel de materiale sau conținut.

Reproducerea, copierea sau distribuirea oricărui conținut, a oricăror materiale sau elemente de design pe acest site web în orice alte scopuri este strict interzisă fără permisiunea prealabilă expresă acordată în scris de Nuna. Este interzisă utilizarea conținutului sau a materialelor în orice scop care nu este permis în mod expres în aceste Condiții de utilizare.

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și să apărați Nuna, pe afiliații săi și membrii conducerii, administratorii, angajații și agenții respectivi (numiți „Părți despăgubite”) în legătură cu și împotriva oricăror și tuturor pretențiilor, pierderilor, răspunderilor, acțiunilor în instanță, acțiunilor, solicitărilor, procedurilor (indiferent dacă sunt de natură juridică sau administrativă) și cheltuielilor (inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile avocațiale rezonabile) preconizate, menționate sau înaintate de orice terță parte împotriva oricăreia dintre Părțile despăgubite rezultate din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web sau cu orice încălcare a acestor condiții de către dvs. Condițiile prevăzute în această secțiune vor rămâne valabile după încetarea acestor termeni și condiții.

Renunțarea la garanție și declinarea răspunderii

TOATE MATERIALELE, INFORMAȚIILE, PROGRAMELE SOFTWARE, PRODUSELE ȘI SERVICIILE INCLUSE ÎN SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE WEB (NUMITE „CONȚINUTUL”) SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”. ACEST SITE WEB ȘI ACEST CONȚINUT SUNT FURNIZATE FĂRĂ NICIO GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE PROPRIETATE, DE NEÎNCĂLCARE, DE VANDABILITATE ȘI DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ȘI ORICE GARANȚII PE CARE LE IMPLICĂ ORICE MODALITATE DE EXECUȚIE SAU UTILIZARE A COMERȚULUI, RENUNȚÂNDU-SE ÎN MOD EXPRES LA TOATE ACESTEA. NUNA ȘI AFILIAȚII, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI NU GARANTEAZĂ CĂ: (A) CONȚINUTUL ESTE PUNCTUAL, EXACT, COMPLET, DE ÎNCREDERE ȘI CORECT; (B) ACEST SITE WEB VA FI SIGUR SAU DISPONIBIL ÎN ORICE MOMENT SAU LOC; (C) ORICE DEFECTE SAU ERORI VOR FI CORECTATE; (D) CONȚINUTUL NU CONȚINE VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE PERICULOASE; SAU (E) REZULTATELE UTILIZĂRII SITE-ULUI WEB VOR RĂSPUNDE CERINȚELOR DVS. UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI WEB ESTE EXCLUSIV PE PROPRIUL DVS. RISC.

NUNA (SAU AFILIAȚII, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI) NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIO SITUAȚIE REFERITOARE LA OBIECTUL ACESTUI ACORD, INDIFERENT DE FORMA ORICĂREI PRETENȚII SAU ACȚIUNI (CA URMARE A PREVEDERILOR CONTRACTUALE, A NEGLIJENȚEI, A RĂSPUNDERII STRICTE SAU ÎN ALT MOD), ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE (A) CHESTIUNE CARE NU ȚINE DE CONTROLUL SĂU REZONABIL, (B) PIERDERE SAU INEXACTITATE A DATELOR, PIERDERE SAU ÎNTRERUPERE A UTILIZĂRII SAU COST DE ACHIZIȚIE A TEHNOLOGIEI, BUNURILOR SAU SERVICIILOR ÎNLOCUITOARE SAU (C) DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, PUNITIVE, ACCESORII, REPARATORII, SPECIALE, EXEMPLARE SAU SECUNDARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDERI COMERCIALE, DE VENITURI, DE PROFIT SAU DE FOND DE COMERȚ, CHIAR DACĂ NUNA A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE. ACESTE LIMITĂRI SUNT INDEPENDENTE DE TOATE CELELALTE PREVEDERI ALE ACESTUI ACORD ȘI SE VOR APLICA CHIAR ȘI ÎN CAZUL NEAPLICĂRII ORICĂRUI REMEDIU PREVĂZUT AICI.

Lege aplicabilă și jurisdicție

Prin utilizarea oricărei părți a acestui site web, sunteți de acord că acești Termeni vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile din Țările de Jos, exceptând prevederile referitoare la conflictele între legi. Vă exprimați în mod expres acordul că jurisdicția exclusivă în legătură cu orice pretenție sau acțiune care rezultă din sau în legătură cu aceste Condiții de utilizare sau cu utilizarea de către dvs. a acestui site web va aparține exclusiv instanțelor din Den Haag, Țările de Jos și, de asemenea, sunteți de acord și vă supuneți competenței personale a jurisdicției acestor instanțe în scopul judecării oricărei astfel de pretenții sau acțiuni dintre dvs. și Nuna. Utilizarea site-ului web nu este autorizată în nicio jurisdicție care nu aplică toate prevederile acestor Condiții de utilizare, inclusiv, dar fără limitare la această secțiune.