Privacybeleid


Dit Privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe Nuna de gegevens die u aan Nuna verstrekt wanneer u deze website gebruikt, gebruikt en beschermt. Nuna (we, wij, ons, onze) beschermt uw privacy.

Indien we u bij het gebruik van deze website vragen om bepaalde gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden, kunt u erop vertrouwen dat deze gegevens alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. Nuna kan dit beleid zo nu en dan wijzigen door deze pagina bij te werken. Bekijk deze pagina regelmatig om op te hoogte te blijven van eventuele wijzigingen aan ons privacybeleid.

Neem gerust contact met ons op via info@nunababy.com als u vragen hebt over het privacybeleid of de voorwaarden.

De termen "Nuna", "we", "wij", "ons" of "onze" verwijzen naar de eigenaar van deze website, kantoorhoudend aan:

Nuna International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178-C
2352 JD Leiderdorp, Nederland

Hoe we gegevens over u verzamelen

We kunnen op drie primaire manieren en uit verschillende bronnen gegevens over u verzamelen:

 1. U verstrekt ons gegevens: We verzamelen gegevens van u wanneer u deze via onze website aan ons doorgeeft.
 2. We verzamelen automatisch gegevens: We verzamelen automatisch bepaalde soorten gegevens wanneer u onze website bezoekt of onze producten koopt. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen we bijvoorbeeld automatisch gegevens over internet- of andere elektronische-netwerkactiviteiten, zoals beschreven in dit Beleid.
 3. We verzamelen gegevens uit andere bronnen: We kunnen ook via externe bronnen gegevens over u verkrijgen. We kunnen commercieel beschikbare gegevens over u verkrijgen van derden, bijvoorbeeld via e-maillijsten van derden voor reclame- en marketingdoeleinden of contact- en commerciële gegevens wanneer u onze producten via onze externe retailpartners koopt. We gebruiken ook cookies en andere technologieën om gegevens te ontvangen van derden die diensten voor ons leveren, zoals beschreven in dit Beleid.

Wat we verzamelen

We hebben in de afgelopen 12 maanden de volgende typen persoonsgegevens over klanten verzameld  en kunnen deze gegevens ook over u verzamelen:

 • Persoonlijke identificatoren waaronder uw naam en contactgegevens;
 • Categorieën van persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG");
 • Commerciële gegevens;
 • Internet- of andere elektronische-netwerkactiviteiten, waaronder:
  • IP-adres;
  • Datum en tijd;
  • Browser;
  • User agent;
  • Besturingssysteem van het gebruikte apparaat;
 • Geolocatiegegevens; en
 • Gevolgtrekkingen zoals uw voorkeuren en interesses voor het creëren van een klantprofiel.

Naast de bovengenoemde gegevens kunnen bij het gebruik van onze website cookies en zogenaamde HTML5-opslagobjecten op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, voor zover u daarvoor via de cookie-banner toestemming hebt gegeven. Deze banner wordt bij een bezoek aan onze website weergegeven. Cookies en opslagobjecten zijn kleine bestanden die ons en bepaalde derden van bepaalde gegevens voorzien. Cookies dienen om onze websitediensten te laten functioneren, gebruiksvriendelijker en effectiever te maken, af te stemmen op uw behoeften en om ons te helpen bij het analyseren van het websitegebruik, enz.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die door onze website worden gebruikt.

Wat we met de verzamelde gegevens doen

We gebruiken de over u verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.
 • We verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan contractuele verplichtingen op grond van artikel 5, paragraaf 1, lid b van de AVG, in het bijzonder het verwerken van bestellingen, betalingen en retouren die u via onze website kunt plaatsen.
 • We verwerken persoonsgegevens voor onze legitieme belangen op grond van artikel 6, paragraaf 1, lid f. van de AVG, in het bijzonder voor het onderzoeken en afdwingen of verdedigen van juridische claims - met inbegrip van het innen van schulden, verdediging in geval van juridische geschillen, schendingen van de wet of overeenkomsten en naleving van de relevante toepasselijke wetten en juridische processen, of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat het noodzakelijk is om aan een bepaalde wet te voldoen of deze na te leven, of om op een andere manier gegevens te openbaren om fraude te voorkomen, om kredietrisico's te verminderen, om samen te werken met de politie en andere overheidsinstanties, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van de bezoekers van onze website of het publiek te beschermen - en voor reclame, op voorwaarde dat u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens en met als doel het creëren van statistieken om de kwaliteit en de veiligheid van onze producten en diensten te verbeteren.
 • We verwerken persoonsgegevens op basis van uw toestemming op grond van artikel 6, paragraaf 1, lid a van de AVG voor specifieke doeleinden zoals: het versturen van nieuwsbrieven; gepersonaliseerd gebruik van de website; gepersonaliseerde aanbiedingen en reclame; ter ondersteuning van processen met betrekking tot het gebruik van de website; voor onderhouden; en voor analytische doeleinden, zodat we de ervaring en aanbiedingen voor u kunnen optimaliseren; intern, voor het bijhouden van gegevens zoals het bijhouden of onderhouden van klantenrekeningen; voor korte termijn, tijdelijke toepassingen zoals gedragsreclame; het verifiëren van uw gegevens om ons te beschermen tegen en het vervolgen van degenen die verantwoordelijk zijn voor kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten; het aanpakken van storingen in de operationele functionaliteit en het opsporen van beveiligingsincidenten binnen onze systemen; het leveren van analytische diensten; intern, voor onderzoek met betrekking tot technische ontwikkeling; en als we ons bedrijf, deels of in het geheel, verkopen  of als we een reorganisatie of fusie zouden doorvoeren.
 • Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook als u de toestemming die u ons vóór de inwerkingtreding van de AVG hebt gegeven, wilt intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft alleen gevolgen voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkte gegevens tot aan de intrekking.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Indien nodig kunnen wij uw gegevens echter blijven bewaren totdat de door de wetgever of toezichthoudende autoriteiten vastgestelde bewaartermijnen zijn verstreken. Deze termijnen kunnen oplopen tot tien (10) jaar. We kunnen uw gegevens ook bewaren tot de wettelijke verjaringstermijnen zijn verstreken, indien dit noodzakelijk is voor de vestiging, uitoefening of verdediging van juridische claims. Daarna worden de relevante gegevens routinematig gewist.

We herzien onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens op regelmatige basis. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen, zoals aangegeven in de volgende paragrafen.

Uw persoonsgegevens beheren

U kunt er op de volgende manieren voor kiezen om het verzamelen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Als u eerder hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden of andere diensten, kunt u te allen tijde van gedachten veranderen door een e-mail te sturen naar info@nunababy.com.
 • Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming heeft alleen gevolgen voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkte gegevens tot aan de intrekking.
 • We verkopen, verspreiden of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Als u van mening bent dat de gegevens die we over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via het bovenstaande e-mailadres. We zullen alle gegevens die onjuist blijken te zijn, onmiddellijk corrigeren.

Persoonsgegevens die aan derden worden overgedragen

Op basis van de doeleinden die in de bovenstaande paragraaf "Wat we met de verzamelde gegevens doen" worden beschreven, kunnen uw gegevens aan de volgende categorieën ontvangers  worden doorgegeven:

 • Nuna Baby Essentials Inc. kantoorhoudend te 70 Thousand Oaks Blvd., Morgantown, Pennsylvania, Verenigde Staten en hun groepsmaatschappijen;
 • dienstverleners, bijvoorbeeld voor de levering en hosting van de website;
 • overheidsinstanties, -agentschappen en -organen, bijvoorbeeld op basis van toelatingsvereisten of politieactiviteiten en -onderzoeken.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de bovengenoemde derden, die zich mogelijk in landen buiten de EU/EER bevinden, en deze kunnen de gegevens bewaren en/of verwerken. Voor uw bescherming en de bescherming van uw persoonsgegevens worden voor dergelijke gegevensoverdrachten passende waarborgen geboden volgens en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Als er geen specifiek wettelijk kader is voor dergelijke overdrachten of als dergelijke overdrachten worden uitgevoerd naar een land waarvoor de Europese Commissie geen adequaat besluit heeft genomen, nemen wij standaard contractuele clausules van de EU op om uw persoonsgegevens te beschermen. Door uw persoonsgegevens door te geven, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking.

Als u gebruik maakt van onze diensten terwijl u zich buiten de EU bevindt, kunnen uw gegevens buiten de EU worden overgedragen om u de diensten te leveren.

We verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden en in het bijzonder verkopen wij geen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar.

We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden aan de bovengenoemde ontvangers openbaren:

 • Persoonlijke identificatoren waaronder uw naam en contactgegevens;
 • Categorieën van persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG");
 • Commerciële gegevens;
 • Internet- of andere elektronische-netwerkactiviteiten, waaronder:
  • IP-adres;
  • Datum en tijd;
  • Browser;
  • User agent;
  • Besturingssysteem van het gebruikte apparaat;
 • Geolocatiegegevens; en
 • Gevolgtrekkingen zoals uw voorkeuren en interesses voor het creëren van een klantprofiel.

Externe aanbieders waarmee we samenwerken: We werken nauw samen met verschillende externe productaanbieders om u een reeks kwalitatieve en betrouwbare producten en diensten aan te bieden die zijn ontworpen om aan de behoeften van nieuwe ouders te voldoen. Wanneer u navraag doet over of een of meer van deze producten, of de producten koopt bij een van deze aanbieders, zal de betreffende externe aanbieder uw gegevens gebruiken om u te informeren en hun verplichtingen die voortvloeien uit eventuele contracten die u met hen bent aangegaan, uit te voeren. In sommige gevallen treden deze aanbieders op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en daarom raden wij u aan om hun privacybeleid te lezen. Deze externe productaanbieders zullen uw gegevens met ons delen, waarna wij deze gegevens in overeenstemming met het privacybeleid zullen gebruiken om ervoor te zorgen dat u de door u gekochte producten ontvangt.

Externe dienstleveranciers die voor ons werken: We kunnen uw gegevens doorgeven aan onze leveranciers, agenten, onderaannemers en andere geassocieerde organisaties om taken te vervullen en/of namens ons diensten aan u te leveren. Deze omvatten zakelijke entiteiten die contactdiensten voor e-mailadresbeheer, doelgroepcreatie en -communicatie aanbieden; entiteiten die identiteits- en aankoopverificatie aanbieden om u en Nuna te beschermen tegen fraude; entiteiten die etiketterings- en verzendingsdiensten aanbieden om de producten die bestelt te leveren; credit- en debetkaartbetalingsgateways en -verwerkers en de verstrekkende en ontvangende banken die betrokken zijn bij betalingen via uw kaarten of financiële rekeningen; analyse- en personalisatieplatforms; consultants die ons adviseren over onze zakelijke praktijken; entiteiten die betrokken zijn bij het analyseren en verbeteren van onze marketing- en communicatiecampagnes; en met andere externe leveranciers die betrokken kunnen zijn bij de andere soorten diensten en activiteiten die in dit Beleid worden besproken. Wanneer we gebruik maken van externe leveranciers, openbaren we echter alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en hebben we een contract dat hen verplicht om uw gegevens te beschermen en niet te gebruiken voor hun eigen directe-marketingdoeleinden. U kunt erop vertrouwen dat wij uw gegevens niet zullen vrijgeven aan derden buiten het Nuna-netwerk voor gebruik voor hun eigen directe-marketingdoeleinden, tenzij u ons daarom hebt gevraagd of we wettelijk verplicht zijn dit te doen, bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude of andere misdrijven.

Tot slot kunnen we uw persoonsgegevens aan derden overdragen als onderdeel van een verkoop van sommige of al onze activiteiten en activa of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of -reorganisatie, of als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze supporters en klanten te beschermen. We zullen echter stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven.

Profilering

We kunnen uw persoonsgegevens analyseren om een profiel van uw interesses en voorkeuren op te stellen, waarna we contact met u kunnen opnemen met informatie die voor u relevant is. Om dit proces effectief uit te kunnen voeren, kunnen we gebruikmaken van aanvullende gegevens over u wanneer deze beschikbaar zijn bij externe bronnen. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om fraude en kredietrisico's op te sporen en te verminderen.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dergelijke profilering door contact met ons op te nemen. We raden profilering echter aan zodat wij uw voorkeuren kunnen volgen en u de best mogelijke dienstverlening kunnen bieden.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere interessante websites bevatten. Wanneer u deze links echter gebruikt om onze website te verlaten, dient u er rekening mee te houden dat wij geen enkele controle hebben over die andere websites. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van de gegevens die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke websites, en vallen dergelijke websites niet onder dit privacybeleid. Wees voorzichtig en raadpleeg het privacybeleid dat van toepassing is op de betreffende websites.

UW AVG-PRIVACYRECHTEN

Rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG")

Als u een persoon bent die woonachtig is in de Europese Unie, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • Recht op informatie, artikel 15 van de AVG;
 • Recht op rectificatie, artikel 16 van de AVG;
 • Recht op vergetelheid, artikel 17 van de AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking, artikel 18 van de AVG;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens, artikel 20 van de AVG;
 • Recht van bezwaar, artikel 21 van de AVG.

Stuur een e-mail naar info@nunababy.com om uw rechten uit te oefenen. Geef minimaal de volgende gegevens op zodat we u kunnen identificeren:

 • Naam
 • Postadres
 • E-mailadres

We zullen deze gegevens gebruiken om ons in staat te stellen uw aanvraag te verwerken en voor indentificatiedoeleinden, in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, lid c van de AVG.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie op grond van artikel 77 van de AVG. De relevante toezichthoudende autoriteit voor Nuna is: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

Wanneer u contact met ons opneemt

Wanneer u per e-mail, telefoon of via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens door ons verwerkt om aan uw verzoek te voldoen; afhankelijk van uw verzoek kunnen dit zijn: uw voornaam, achternaam, e-mailadres, staat, telefoonnummer (optioneel), plaatsnaam, land, provincie, direct bestelnummer (optioneel), eventuele bijlagen (optioneel), en/of andere persoonsgegevens met betrekking tot uw verzoek. We verwijderen de betreffende persoonsgegevens nadat deze niet meer nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen en beperken de verwerking van uw gegevens in strikte overeenstemming met de wettelijke vereisten, tenzij u ons toestemming geeft om de door u verstrekte persoonsgegevens voor verdere doeleinden te verwerken, bijvoorbeeld voor het versturen van onze nieuwsbrief. De wettelijke basis voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a, lid b, lid c en/of lid f. van de AVG, afhankelijk van het onderwerp van uw verzoek.

Webwinkel

Als u via onze webwinkel iets bestelt, moet u bepaalde persoonsgegevens verstrekken zodat wij de overeenkomst kunnen afsluiten en uitvoeren en de bestelling kunnen verwerken. Dergelijke verplichte en vereiste gegevens zijn als zodanig gemarkeerd. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Dit gebruik omvat de overdracht van gegevens aan derden zoals magazijnleveranciers en bezorgers, voor zover dat nodig is. De wettelijke basis voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid b van de AVG.

Tijdens het bestelproces kunt u vrijwillig een klantaccount aanmaken waarmee we uw gegevens voor toekomstige aankopen kunnen bewaren (zie de paragraaf over klantaccounts hieronder).

Als u tijdens het bestelproces toestemming geeft, kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om u nieuwsbrieven, productupdates of andere informatie toe te sturen.

In verband met commerciële en fiscale regelgeving zijn we verplicht om uw adres, betalingsgegevens voor zover door ons verwerkt (zie de paragraaf over PayPal hieronder) en gegevens met betrekking tot uw bestelling voor een periode van maximaal 10 jaar te bewaren.

Klantaccount

Als u een klantaccount wilt aanmaken, kunt u dit tijdens het bestelproces doen (zie de paragraaf Webwinkel hierboven) of kunt u zich registreren door uw voornaam, achternaam, e-mailadres en een wachtwoord naar keuze in te voeren in het gedeelte Nieuw klantaccount aanmaken op onze website. U bent verplicht om deze gegevens te verstrekken als u een klantaccount wilt aanmaken. Daarnaast kunt u zich bij het aanmaken van een nieuw klantaccount optioneel abonneren op de nieuwsbrief door het betreffende selectievakje aan te vinken (zie de paragraaf Nieuwsbrief hieronder). U kunt vrijwillig meer gegevens aan uw klantaccount toevoegen, om latere bestellingen in onze webwinkel te vergemakkelijken, bijvoorbeeld.

We maken gebruik van een zogenaamde dubbele aanmeldingsprocedure wanneer u een klantaccount aanmaakt, d.w.z. dat uw account in eerste instantie tijdelijk is en dat de aanmaak ervan pas wordt voltooid wanneer u hem bevestigt via een bevestigingse-mail die u hiervoor wordt toegestuurd. Het doel van deze procedure is om uw registratie te bewijzen en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

Wanneer u een klantaccount aanmaakt, zullen de gegevens die u hebt verstrekt en de eventuele lopende bestellingen zichtbaar zijn in uw klantaccount wanneer u bent ingelogd. Deze gegevens worden met het account bewaard totdat ze worden verwijderd. U kunt persoonsgegevens die zijn bewaard in uw klantaccount of de klantaccount zelf altijd verwijderen; dit heeft geen invloed op gegevens die anderzijds door ons worden bewaard en verwerkt om uw bestellingen te verwerken, (zie de paragraaf Webwinkel hierboven) of voor andere doeleinden. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot klantaccounts is artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a van de AVG.

Uw product registreren

U kunt uw product via onze website registreren. Als u uw product(en) registreert, kunnen we u de meest recente informatie over uw specifieke product(en) verstrekken. Deze registratie is volledig vrijwillig. Indien u tot registratie besluit, vragen we u om bepaalde (persoons)gegevens (voornaam, achternaam, adres, plaatsnaam, postcode, staat, modelnummer en productiedatum) die nodig zijn voor de registratie en die als zodanig op het registratieformulier zijn vermeld, te verstrekken en om aanvullende (persoons)gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, productserienummer, aankoopdatum en modelnaam - standaard ingevuld op basis van het modelnummer) te verstrekken.

Specifiek met betrekking tot de registratie van kinderzitjes vragen we u om bepaalde (persoons)gegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, staat, modelnummer en productiedatum) die nodig zijn voor de registratie en die als zodanig zijn aangemerkt op het registratieformulier, en om aanvullende (persoons)gegevens (e-mailadres, serienummer, aankoopdatum en modelnaam - standaard ingevuld op basis van het modelnummer).

We gebruiken deze (persoons)gegevens alleen voor de productregistratie. We verwijderen de betreffende persoonsgegevens nadat deze niet meer nodig zijn voor de registratie, wat meestal het geval is als de productinformatie van uw geregistreerde product niet meer wordt bijgewerkt, of we beperken de verwerking van uw gegevens conform de wettelijke vereisten, tenzij u ons toestemming geeft om de door u bij de registratie van uw product verstrekte persoonsgegevens voor verdere doeleinden te verwerken, bijvoorbeeld voor het vesturen van onze nieuwsbrief. De wettelijke basis voor deze verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a, en/of lid f. AVG.

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief; deze gebruiken we om u te informeren over actuele aanbiedingen of om u extra informatie te geven over gekochte producten. De geadverteerde goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring genoemd.

We maken gebruik van een zogenaamde dubbele aanmeldingsprocedure voor de inschrijving op onze nieuwsbrief, d.w.z. dat uw inschrijving pas wordt voltooid nadat u uw inschrijving bevestigt via een bevestigingsmail die u hiervoor wordt toegestuurd. Het doel van deze procedure is om uw registratie te bewijzen en, indien nodig, mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

De verplichte gegevens voor het inschrijven voor de nieuwsbrief zijn uw e-mailadres. Na uw bevestiging bewaren we uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, paragraaf 1, zin 1, lid a van de AVG.

U kunt uw toestemming herroepen en u kunt zich op elk gewenst moment voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt uw herroeping kenbaar maken door op de link onder elke e-mail met de nieuwsbrief te klikken, door een e-mail te sturen naar info@nunababy.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum zijn vermeld.

Klevu

Deze website maakt gebruik van Klevu Oy's ("Klevu") zoekmogelijkheden op KI-basis om de zoekervaring op de website te personaliseren. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van Nosto is artikel 6, paragraaf 1 S. 1, lid a en lid f van de AVG.

Wanneer u de website bezoekt, kunnen de gegevens zoals vermeld in de paragraaf "Persoonsgegevens die aan derden worden overgedragen" van dit privacybeleid aan Klevu worden overgedragen. De gegevensoverdracht met betrekking tot Klevu valt onder de categorie "Marketing en personalisatie" zoals beschreven in het Cookiebeleid. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Informatie van derden: Klevu Oy, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finland.

Overzicht en verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.klevu.com/gdpr/.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps, een dienst van Google LLC ("Google"). Google Maps stelt ons in staat om u rechtstreeks interactieve kaarten op de website te tonen en stelt u in staat om eenvoudig de kaartfunctie te gebruiken. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van Google Maps is artikel 6, paragraaf 1 S. 1, lid a en lid f van de AVG.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden gegevens zoals vermeld onder de paragraaf "Persoonsgegevens die aan derden worden overgedragen" van dit privacybeleid doorgegeven. Als u toestemming geeft voor het openen van de betreffende subpagina, ontvangt Google ook informatie over uw huidige locatie. De nauwkeurigheid van deze informatie varieert en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals uw apparaat, browser, internetverbinding, locatie en andere zaken. De gegevensoverdracht met betrekking tot Google Maps valt onder de categorie "Gemak" zoals beschreven in het Cookiebeleid. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

De gegevensoverdracht naar Google vindt plaats ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt, of u bent ingelogd met een dergelijk account en of er een gebruikersaccount is of niet. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw Google-account wordt toegewezen, moet u uitloggen voordat u de betreffende subpagina van onze website bezoekt. Google bewaart uw gegevens en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerpen van de website op basis van behoeften. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd om te voorzien in op behoeften gebaseerde reclame, zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van een dergelijk gebruikersprofiel en kunt dit doen door contact op te nemen met Google.

Informatie van derden: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Overzicht en verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Wat de overdracht van persoonsgegevens naar de VS betreft, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google").

We gebruiken Google Analytics om onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken helpen ons om onze dienstverlening te verbeteren en onze website interessanter te maken voor u, de gebruiker. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van Google Analytics is artikel 6, paragraaf 1 S. 1, lid a en lid f van de AVG. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar bewaard. Namens ons zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om ons andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik te leveren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies die door onze website worden gebruikt. Alle cookies met betrekking tot Google Analytics vallen onder de categorie "Statistieken en prestatie" zoals beschreven in het Cookiebeleid.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg daarvan worden IP-adressen alleen in verkorte vorm verwerkt zodat ze niet kunnen worden gekoppeld aan een persoon binnen de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door gebruik te maken van de browserplug-in die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informatie van derden: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Algemene voorwaarden: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/.

Overzicht en verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Wat de overdracht van persoonsgegevens naar de VS betreft, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube

Onze website gebruikt ingesloten video's die worden bewaard op http://www.youtube.com ("YouTube"), een videoplatform dat wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). De video's kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot YouTube is artikel 6, paragraaf 1 S. 1, lid a en lid f van de AVG.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Youtube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden gegevens zoals vermeld onder de paragraaf "Persoonsgegevens die aan derden worden overgedragen" van dit privacybeleid doorgegeven. De gegevensoverdracht met betrekking tot YouTube valt onder de categorie "Gemak" zoals beschreven in het Cookiebeleid. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

De gegevensoverdracht naar YouTube vindt plaats ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt, of u bent ingelogd met een dergelijk account en of er een gebruikersaccount is of niet. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw YouTube-profiel wordt toegewezen, moet u uitloggen voordat u video's op onze website afspeelt. YouTube bewaart uw gegevens en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerpen van haar website op basis van behoeften. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd om te voorzien in op behoeften gebaseerde reclame, zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van een dergelijk gebruikersprofiel en kunt dit doen door contact op te nemen met YouTube.

Informatie van derden: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Overzicht en verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Wat de overdracht van persoonsgegevens naar de VS betreft, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vimeo

Onze website gebruikt ingesloten video's die worden bewaard op http://www.vimeo.com (“Vimeo”), een videoplatform dat wordt aangeboden door Vimeo, Inc. De video's kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot Vimeo is artikel 6, paragraaf 1 S. 1, lid a en lid f van de AVG.

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Vimeo de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden gegevens zoals vermeld onder de paragraaf "Persoonsgegevens die aan derden worden overgedragen" van dit privacybeleid doorgegeven. De gegevensoverdracht met betrekking tot Vimeo valt onder de categorie "Gemak" zoals beschreven in het Cookiebeleid. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

De gegevensoverdracht naar Vimeo vindt plaats ongeacht of Vimeo een gebruikersaccount aanbiedt, of u met een dergelijk account bent ingelogd, en of er een gebruikersaccount is of niet. Als u bij Vimeo bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw Vimeo-profiel wordt toegewezen, moet u uitloggen voordat u video's op onze website afspeelt. Vimeo bewaart uw gegevens en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op ontwerpen van haar website op basis van de behoeften. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd om te voorzien in op behoeften gebaseerde reclame, zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van een dergelijk gebruikersprofiel en kunt dit doen door contact op te nemen met Vimeo.

Informatie van derden: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Overzicht en verklaring inzake gegevensbescherming: https://vimeo.com/privacy.

Wat de overdracht van persoonsgegevens naar de VS betreft, heeft Vimeo, Inc. zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google AdWords

We maken gebruik van Google AdWords, een webdienst van Google LLC ("Google"), om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google AdWords) op externe websites de aandacht te vestigen op ons aanbod. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclame-inzet is. Door het gebruik van AdWords streven wij ernaar om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een redelijke inschatting te maken van de rendabiliteit van de reclame. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking Google AdWords is artikel 6, paragraaf 1 S. 1, lid a en lid f. AVG.

Het Google AdWords-reclamemateriaal wordt via zogenaamde "Ad Servers" door Google geleverd. Voor dit doeleinde maken we gebruik van Ad Server-cookies die ons in staat stellen om bepaalde succesparameters te meten, zoals de weergave van advertenties of kliks door gebruikers. Als u onze website via een Google-advertentie bezoekt, slaat Google AdWords een cookie op op uw apparaat. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u als persoon te identificeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies die door onze website worden gebruikt. Alle cookies met betrekking tot Google AdWords vallen onder de categorie "Marketing en personalisatie" zoals beschreven in het Cookiebeleid.

De Ad Server-cookies stellen Google in staat om uw internetbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-klant bezoekt en de cookie die op de computer van de gebruiker is bewaard nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Aan elke AdWords-klant wordt een ander cookie toegewezen en cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. We verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens met betrekking tot de genoemde reclame-inzet. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we beoordelen welke van de gebruikte reclamemiddelen met name effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal en kunnen nadrukkelijk de gebruikers op basis van deze gegevens niet identificeren.

Door de gebruikte marketinginstrumenten maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de met behulp van dit instrument door Google verzamelde gegevens en kunnen u daarom alleen informeren op basis van ons kennisniveau.

Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u op een van onze advertenties hebt geklikt of de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Als u bent geregistreerd bij een Google-dienst, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en bewaart.

U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u op deze manier wordt gevolgd:

door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name het onderdrukken van cookies van derden, wat betekent dat u geen advertenties van derden zult ontvangen;

door het deactiveren van de cookies voor het volgen van de conversie door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd; de deactivering kan worden verwijderd in geval van een latere verwijdering van de cookies die met uw browser zijn bewaard;

door het deactiveren van de op interesse gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices, kan de deactivering worden verwijderd in geval van een latere verwijdering van de cookies die met uw browser zijn bewaard;

door permanente deactivering in uw browser met behulp van de plug-in beschikbaar via http://www.google.com/settings/ads/plugin; In dit geval is het mogelijk dat u niet alle functies van onze website volledig kunt benutten.

Informatie van derden: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Overzicht en verklaring inzake gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Wat de overdracht van persoonsgegevens naar de VS betreft, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook Pixel/Facebook Custom Audiences

De website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Ireland Ltd. ("Facebook") met de zogenaamde "Facebook Pixel". Dit stelt gebruikers van de website in staat bij het bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook gebruik maken van de methode, op interesse gebaseerde advertenties ("Facebook-advertenties") getoond te krijgen. Met het gebruik van de Facebook Pixel streven wij ernaar om alleen Facebook-advertenties weer te geven die door ons zijn geplaatst voor die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website. Met het gebruik van de Facebook Pixel willen we ervoor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van gebruikers en u verder geen irritatie veroorzaken. Wij streven er ook naar om alleen advertenties te tonen die voor u interessant zijn en om onze website aantrekkelijker te maken. Bovendien zijn we met het gebruik van de Facebook Pixel in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische doeleinden te begrijpen, waardoor we in staat zijn om te achterhalen of gebruikers zijn omgeleid naar onze website na het klikken op een Facebook-advertentie. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot Facebook Pixel/Facebook Custom Audiences is artikel 6, paragraaf 1 S. 1, lid a en lid f

Met de Facebook-Pixel maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server. Door de integratie van de Facebook Pixel ontvangt Facebook de informatie dat u op een van onze advertenties hebt geklikt of de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Als u bent geregistreerd bij een Facebook-dienst, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet met een Facebook-account bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhaalt en bewaart. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de met behulp van dit instrument door Facebook verzamelde gegevens. De gegevensoverdracht met betrekking tot Facebook valt onder de categorie "Marketing en personalisatie" zoals beschreven in het Cookiebeleid. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

U kunt het gebruik van de Facebook Pixel te allen tijde weigeren door uw cookie-instellingen voor onze website hier aan te passen (voor ingelogde Facebook-gebruikers hier: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Informatie van derden: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Overzicht en verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy.

16 of jonger

We willen de privacy van kinderen van 16 jaar en jonger beschermen. Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan toestemming aan je ouders/voogd voordat je je persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Beveiliging

Bij Nuna volgen we administratieve, fysieke en technische procedures om de gegevens die op onze servers en in onze omgevingen worden bewaard, te beschermen. De toegang tot gegevens is door middel van unieke accountgegevens beperkt tot de medewerkers die deze gegevens nodig hebben om hun functie uit te oefenen. We maken gebruik van industriestandaard Transport Layer Security (TLS) encryptietechnologie om het accountregistratieproces, de aanmeldingsgegevens en de gegevens die naar Nuna worden verzonden, te beveiligen. Wij bewaren gegevens en verwerken deze in overeenstemming met toonaangevende praktijken in de sector en, indien van toepassing, in overeenstemming met de beveiligingsvereisten zoals de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Dit omvat passende administratieve, fysieke en technische waarborgen om gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking en gebruik. We voeren periodiek risicoanalyses uit en verhelpen eventueel geïdentificeerde beveiligingskwetsbaarheden tijdig. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele omgeving volledig veilig en daarom geeft u al uw gegevens op eigen risico aan ons door, omdat we niet kunnen garanderen dat de gegevens volledig veilig zullen zijn. Dit gezegd hebbende, zodra we uw gegevens ontvangen hebben, doen we onze uiterste best om de veiligheid ervan binnen onze systemen te garanderen.

Neem contact op met info@nunababy.com als u vragen hebt over iets in dit privacybeleid of als u denkt dat uw persoonsgegevens zijn misbruikt of verkeerd zijn behandeld. 

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 oktober 2020.