Käyttöehdot


Tervetuloa Nunababy.com-sivustolle! Ennen tälle sivustolle siirtymistä tai minkään sivuston osion käyttämistä pyytää Nuna sinua lukemaan seuraavat ehdot huolellisesti. Nämä käyttöehdot käsittelevät ehtoja, joiden mukaan Nuna tarjoaa sinulle pääsyn tälle verkkosivustolle ja sillä tarjottaviin palveluihin.

Nuna pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ja käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan voimassaolevia ehtoja ja kaikkia tulevia ehtojen muutoksia. Jos et hyväksy näitä ehtoja, et ole oikeutettu käyttämään verkkosivustoa tai siirtymään sille.

Tietosuojakäytäntö

Tietoja siitä, kuinka Nuna käyttää ja suojelee tietoja, joita on annettu Nunalle tätä verkkosivustoa käyttämällä, voi tarkastella tietosuojakäytäntösivullamme  täällä.

Hinnan ja/tai kuvauksen muutokset 

Kaikki tämän verkkosivuston kuvat ja kuvaukset voivat muuttua.

Virheet Nunan verkkosivustolla

Hinnat ja tuotteiden saatavuus saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Virheet korjataan sitä mukaa, kun niitä löydetään. Nuna pidättää oikeuden peruuttaa kaikki ilmoitetut tarjoukset, peruuttaa tilauksia ja korjata virheitä tai puutteita liittyen mihin tahansa ilmoitettuun tarjoukseen tai hintaan myös sen jälkeen, kun tilaus on tehty, riippumatta siitä, onko tilauksesi vahvistettu tai maksusi käsitelty. 

Käyttäjäsisältö

Jakamalla kuvia jollakin seuraavista tavoista:

  • Instagram, Twitter, Facebook ja Pinterest käyttäen hashtagia #myNuna
  • Lataamalla kuvia suoraan osoitteeseen Nunababy.com
  • Vastaamalla Nunan valokuvaoikeuspyyntöön hashtagilla #myNunafam

Hyväksyt seuraavat asiat:

Että omistat oikeutetusti kaiken sisällön ja tiedon, jonka julkaiset tai jaat käyttäen tätä verkkosivustoa (edellä “käyttäjäsisältö” mukaan lukien, mutta ei rajoittuen kuviin, videoihin, sähköposteihin ja kommentteihin).

Sitoudut antamaan Nunalle luvan jäljentää, näyttää, suorittaa, jakaa ja muutoin käyttää käyttäjäsisältöäsi Nuna.eu-verkkosivuston yhteydessä, Nunan sosiaalisen median sivustoilla ja muihin Nunan markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen painettuihin materiaaleihin, sähköpostiin, käyttäjille ja kuluttajille suunnattaviin viesteihin, kaupan materiaaleihin ja muuhun markkinointiin.

Nuna voi näyttää mainoksia luomasi käyttäjäsisällön kanssa tai sivustoilla, joissa sinä tai muut voitte katsella käyttäjäsisältöäsi ja Nuna voi käyttää käyttäjäsisältöäsi Nunan ja/tai Nuna.eu-sivuston mainostamiseen ja edistämiseen. Nunan käyttöoikeus käyttäjäsisältöösi on ei-yksinomainen, mikä tarkoittaa sitä, että voit käyttää käyttäjäsisältöäsi omiin tarkoituksiisi tai antaa muiden käyttää käyttäjäsisältöäsi heidän tarkoituksiinsa.

Nunan käyttöoikeus käyttäjäsisältöösi on täysin maksettu ja rojaltivapaa, mikä tarkoittaa sitä, ettei Nuna ole sinulle velkaa liittyen Nunan käyttäjäsisältösi käyttöön. Nuna voi käyttää oikeuksiaan kaikkialla maailmassa. Lopuksi, Nunan käyttöoikeus on ikuinen.

Lupaat, että:

Omistat kaikki oikeudet käyttäjäsisältöösi tai vaihtoehtoisesti, että sinulla on oikeus antaa Nunalle oikeudet, jotka on kuvailtu yllä; olet maksanut ja tulet maksamaan täysin kaikki maksut ja muut kustannukset, jotka saattavat liittyä käyttäjäsisältösi käyttämiseen ja käyttäjäsisältösi ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, yksityisyydensuojaa, omistusoikeuksia tai muita oikeudellisia oikeuksia.

Olet vastuussa käyttäjäsisältösi ja tämän verkkosivuston turvallisuuden ylläpitämisestä kaikkien niiden toimien kohdalla, jotka tapahtuvat liittyen käyttäjäsisältöösi tai jotka liittyvät tähän verkkosivustoon.

Nuna voi kieltäytyä hyväksymästä tai siirtämästä käyttäjäsisältöä mistä tahansa syystä sekä poistaa käyttäjäsisällön sivustolta mistä tahansa syystä.

Lakkauttaminen

Nuna voi lakkauttaa pääsysi kaikkiin tai mihin tahansa osaan tätä verkkosivustoa milloin tahansa, syystä tai ilman syytä, ilmoittamalla tai ilmoittamatta, alkaen välittömästi. Jos haluat lakkauttaa tilisi, voit yksinkertaisesti lopettaa tämän verkkosivuston käyttämisen.

Omistusoikeudet

Hyväksyt, että kaikki sisältö ja aineistot, jotka Nuna on asettanut saataville tälle verkkosivustolle, ovat tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, palvelumerkkien, patenttien, liikesalaisuuksien tai muiden omistusoikeuksien tai lakien suojaamia. Ellei Nuna ole kirjallisesti suoraan siihen valtuuttanut, lupaat olla myymättä, lisensoimatta, vuokraamatta, muuttamatta, jakamatta, kopioimatta, jäljentämättä, välittämättä, näyttämättä julkisesti, esittämättä julkisesti, julkaisematta, sovittamatta, editoimatta tai luomatta mukailtuja teoksia kyseisistä materiaaleista tai sisällöstä.

Minkään tällä verkkosivulla esiintyvän sisällön, materiaalien tai suunnitteluelementtien toisintaminen, kopioiminen tai jakaminen mihinkään muuhun tarkoitukseen on ankarasti kielletty ilman Nunalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Sisällön tai materiaalien käyttäminen mihin tahansa muuhun tarkoitukseen, jota ei ole suoraan sallittu näissä käyttöehdoissa, on kielletty.

Sähköinen viestintä

Kun käytät tätä verkkosivustoa tai lähetät sähköpostiviestejä, tekstiviestejä tai olet muutoin yhteydessä Nunaan tietokoneesi tai mobiililaitteesi välityksellä, viestit silloin Nunan kanssa sähköisesti. Suostut siihen, että vastaanotat Nunalta sähköistä viestintää. Nuna viestii kanssasi eri tavoin, kuten sähköpostitse, tekstiviestitse, sovelluksen ilmoituksilla tai julkaisemalla ilmoituksia ja viestejä tälle verkkosivustolle tai muiden Nunan palveluiden kautta. Hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, julkistamiset ja muut viestinnät, joita Nuna tarjoaa sinulle sähköisesti, täyttävät kaikki samat oikeudelliset vaatimukset kuin jos kyseinen viestintä olisi tehty kirjallisesti.

Korvausvelvollisuus

Sitoudut vapauttamaan Nunan, sen tytäryhtiöt, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja asiamiehet (heihin viitataan “saavana osapuolena”) vastuusta ja korvausvelvollisuudesta liittyen kaikkiin vaateisiin, vahingonkorvauspyyntöihin, menetyksiin, velvoitteisiin, kanteisiin, toimiin, pyyntöihin, oikeustoimiin (riippumatta siitä ovatko ne laillisia vai hallinnollisia) ja kuluihin (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen kohtuullisiin asianajajakuluihin), joita mikä tahansa kolmas osapuoli on uhannut, esittänyt tai nostanut mitään saavaa osapuolta vastaan johtuen tai liittyen tämän verkkosivuston käyttöösi tai mihin tahansa tekemääsi näiden ehtojen rikkomukseen. Tämän osion ehdot pysyvät voimassa ehtojen lakkauttamisesta huolimatta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUNRAJOITUS

KAIKKI MATERIAALIT, TIEDOT, OHJELMISTOT, TUOTTEET JA PALVELUT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI OVAT SAATAVILLA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KAUTTA (NIIHIN VIITATAAN “SISÄLTÖNÄ”) OVAT KÄYTETTÄVISSÄ ”SELLAISENAAN” JA ”KUTEN SAATAVILLA”. TÄMÄ VERKKOSIVUSTO JA SISÄLTÖ TARJOTAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, SUORIA TAI EPÄSUORIA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN EPÄSUORIIN TAKUIHIN OMISTUSOIKEUKSISTA, LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPPAKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYÄ TARKOITUSTA VARTEN JA MIHINKÄÄN TAKUISIIN, JOTKA LIITTYVÄT TÄYTÄNTÖÖNPANOON TAI KAUPAN KÄYTTÖÖN, JOISTA KAIKKI OVAT SUORAAN KIISTETTY. NUNA JA SEN TYTÄRYHTIÖT, LISENSOIJAT JA TOIMITTAJAT EIVÄT TAKAA, ETTÄ: (A) SISÄLTÖ ON OIKEA-AIKAISTA, PAIKKANSAPITÄVÄÄ, TÄYDELLISTÄ, LUOTETTAVAA TAI OIKEAA; (B) TÄMÄ VERKKOSIVUSTO ON TURVALLINEN TAI SAATAVILLA MIHIN TAHANSA AIKAAN TAI MISSÄ TAHANSA; (C) KAIKKI VIAT JA PUUTTEET KORJATAAN; (D) SISÄLTÖ EI SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA VAHINGOLLISIA OSIA; TAI (E) TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA KÄYTTÄMÄLLÄ SAADUT TULOKSET VASTAAVAT VAATIMUKSIASI. VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖSI ON YKSINOMAAN OMALLA VASTUULLASI.

NUNA (TAI SEN TYTÄRYHTIÖT, LISENSOIJAT TAI TOIMITTAJAT) EIVÄT MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUULLISIA LIITTYEN TÄMÄN SOPIMUKSEN ASIASISÄLTÖÖN, HUOLIMATTA MISTÄÄN VAATEEN TAI TOIMEN MUODOSTA (OLIPA KYSE SOPIMUKSESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ, TIUKASTA VASTUUNALAISUUDESTA TAI MUUSTA), LIITTYEN (A) ASIOIHIN, JOIHIN SE EI VOI KOHTUUDELLA VAIKUTTAA, (B) TIEDON PUUTTEESEEN TAI VIRHEELLISYYTEEN, KÄYTÖN MENETTÄMISEEN TAI KESKEYTTÄMISEEN, TAI KORVAAVIEN TEKNIIKAN, TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTAAN, TAI (C) SUORIIN, EPÄSUORIIN, RANGAISTUS-, TAPAUSKOHTAISIIN, RIIPPUVIIN, ERITYISIIN, ESIMERKILLISIIN TAI SEURAAMUKSELLISIIN VAHINGONKORVAUKSIIN, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN MENETETTYYN LIIKETOIMINTAAN, LIIKEVAIHTOON, TUOTTOIHIN TAI HYVÄNTEKEVÄISYYTEEN, VAIKKA NUNAN TIETOON OLISI SAATETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUS. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT RIIPPUMATTOMIA KAIKISTA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUISTA EHDOISTA JA NIITÄ SOVELLETAAN TÄSSÄ TARJOTTUJEN KORJAUSTEN EPÄONNISTUMISISTA HUOLIMATTA.

SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA

Käyttämällä mitä tahansa tämän verkkosivuston osaa, hyväksyt, että näitä ehtoja sovelletaan ja tulkitaan Alankomaiden lakien mukaisesti, lukuun ottamatta lainvalintasääntöjä. Hyväksyt nimenomaisesti, että näihin käyttöehtoihin tai tämän verkkosivuston käyttöösi liittyvät mitkä tahansa kanteet tai toimet käsitellään yksinomaisesti vain tuomioistuimissa, jotka sijaitsevat Haagissa, Alankomaissa ja lisäksi hyväksyt toimivasi kyseisten tuomioistuinten henkilökohtaisen toimivallan alla hoitaaksesi kanteita tai oikeudenkäyntejä sinun ja Nunan välillä. Verkkosivuston käyttö ei ole oikeutettua minkään toimivallan alaisuudessa, joka ei pane täytäntöön kaikkia näiden käyttöehtojen ehtoja, mukaan lukien ilman rajoituksia, tätä osiota.

For any queries on the above please contact us.